Kontaktirajte nas na: +385 (0)44 719 435

Jačanje konkurentnosti tvrtke Agro simpa d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Korisnik projekta: AGRO SIMPA d.o.o., Novoselska 169/b, HR-44000 Sisak

Kratak opis projekta: Svrha projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke AGRO SIMPA ulaganjem u imovinu, jednostavne radove,  inovacije procesa proizvodnje i inovaciju organizacije poslovanja što će rezultirati digitalnom i zelenom tranzicijom.

Ukupan iznos projekta: 424.712,99 €

Ukupni prihvatljivi troškovi: 306.259,27 €

Iznos EU potpore: 146.860,74 €

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2021. – 01.06.2023.

Ciljevi projekta: Nabavom strojeva nove tehnologije za analizu uzoraka te opremanjem laboratorija za analizu meda i drugih pčelinjih proizvoda, projekt će doprinijeti zadržavanju postojećih radnih mjesta, zapošljavanju novog djelatnika unutar poslovne jedinice Petrinja i povećanju prihoda od prodaje do 2023. u odnosu na 2017. te posredno i povećanju kvalitete života na području Grada Petrinje.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:

Element projekta 1: Ulaganje u nova tehnološka rješenja i inovaciju procesa proizvodnje za digitalizaciju, povećanje učinkovitosti i kapaciteta

Element projekta 2: Ulaganje u inovaciju organizacije poslovanja i digitalne vještine zaposlenika

Element projekta 3: Upravljanje projektom

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta su sljedeći: projekt izravno doprinosi učinkovitosti resursa i smanjenju nastanka otpada prilikom proizvodnje te kružnom gospodarstvu. Time se postiže zelena tranzicija poslovanja.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Saša Simić, agrosimpa@agrosimpa.hr

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke AGRO SIMPA d.o.o.

* Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i

Instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”