Kontaktirajte nas na: +385 (0)44 719 435

Jačanje konkurentnosti tvrtke Agro Simpa d.o.o. i širenje poslovanja na području Grada Petrinje

Kratak opis projekta: Predloženim projektom opremit će se laboratorij za analizu meda i drugih pčelinjih proizvoda i uspostaviti interni sustav kontrole kvalitete u proizvodnji te ponuditi novu uslugu – analizu meda, što će povećati konkurentnost tvrtke Agro Simpa d.o.o. i poduprijeti održivu, fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju Grada Petrinje.

Prijavitelj: Agro Simpa d.o.o.

Ukupan iznos projekta: 677.310,28 kn

Iznos EU potpore: 475.767,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.11.2018. – 1.7.2021.

Ciljevi projekta: Nabavom strojeva nove tehnologije za analizu uzoraka te opremanjem laboratorija za analizu meda i drugih pčelinjih proizvoda, projekt će doprinijeti zadržavanju postojećih radnih mjesta, zapošljavanju 1 novog djelatnika unutar poslovne jedinice Petrinja i povećanju prihoda od prodaje za 11% do 2023. godine u odnosu na 2017. godinu te posredno i povećanju kvalitete života na području Grada Petrinje.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:

Element projekta 1: Opremanje laboratorija za analizu meda i drugih pčelinjih proizvoda Element projekta 2: Upravljanje projektom

Element projekta 3: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta su sljedeći: Opremljen i uspostavljenlaboratorij za analizu meda i pčelinjih proizvoda, povećana vidljivost i reputacija tvrtke Agro Simpa, stvoreni preduvjeti za uvođenje interne kontrole kvalitete ulaznih sirovina i finalnih proizvoda,

stvoreni preduvjeti za uvođenje nove usluge – analize meda.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Saša Simić, agrosimpa@agrosimpa.hr

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke AGRO SIMPA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju,trgovinu i usluge

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.