Kontaktirajte nas na: +385 (0)44 719 435

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ tvrtki Agro Simpa d.o.o. dodijeljena je odluka o financiranju projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke Agro Simpa kroz razvoj informacijske i komunikacijske tehnlogije“ Referentna oznaka KK.03.2.1.03.0126. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.

Svrha projekta je povećati produktivnost i učinkovitost tvrtke Agro Simpa uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Opći ciljevi projekta su doprinijeti povećanju prihoda od prodaje za 11% do 2018 godine. Povećanje produktivnosti rada za 5% do 2018. godine. Sačuvana će biti 2 radna mjesta te stvoreno jedno novo radno mjesto.

Ukupna vrijednost projekta: 495.020,00 kn.
Ukupno prihvatljivi troškovi: 495.020,00 kn
Ukupno EU sufinancirajnje projekta: 420.520,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2017. do lipanj 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Saša Simić, agrosimpa@agrosimpa.hr

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Agro Simpa d.o.o.